Morsomme dikt

Huske - dikt

Hei og husk og hipp og hopp!
Se,her husker Tipp og Topp!
Ingen er på samme sted.
Topp går opp når Tipp går ned.

Hipp og Hopp og husk og hei!
Tipp og Topp går hver sin vei.
Høyt og lavt går Tipp og Topp:
Topp går ned når Tipp går opp.André Bjerke

Ja- grisen og Nei-grisen

Først tegnet Liv en Ja-gris,
en riktig blid og glad gris.
Den smiler sånn at milevis
har ingen sett slik smilegris.

Så tegnet Liv en nei-gris,
en riktig sur og lei gris,
men også den er heldigvis
blitt nokså lik en heldig gris.

For Liv, hun er så morsom selv
at grisen smiler likevel!André Bjerke